ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR DE SERE ȘI SOLARII: PROGRAMUL DE TOMATE

275

Vești bune pentru agricultorii români, dar și pentru consumatori. Producătorii agricoli din România vor fi susținuți printr-un program guvernamental să cultive tomate în spații protejate (sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producția autohtonă.

Ce ziceți? Sună bine? Să consumăm roșii din producția românească și să nu mai cheltuim sume însemnate de bani pe produsele importate și, mai rău, fără gust, fără miros?!

Guvernul Grindeanu a aprobat la sfârșitul lunii ianuarie 2017, prin HG nr. 39, o schemă de ajutor de minimis destinată producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, producătorilor agricoli persoane juridice.

Potrivit guvernului, în sectorul legumicol, deficitul de producție la cultura de tomate cultivate în spații protejate se înregistrează cu precădere în perioada de iarnă din cauza condițiilor climatice ale României, când cheltuielile sunt mult mai mari pentru menținerea acestor culturi, precum și existența unui număr redus de centre de colectare în zona bazinelor legumicole, ceea ce duce la producții mult diminuate. Suprafața de tomate cultivate în spatii protejate (sere + solarii) a fost la nivelul anului 2015 de 1811,6 ha, realizându-se o producție de circa 101,9 mii tone. La nivelul României, consumul de legume mediu anual pe locuitor se situează în jurul valorii de 182,9 kg, din care tomate 38,1 kg, ceea ce reprezintă 20,83% din consumul total de legume.

Programul este prezentat pe pagina personală de facebook și de senatorul PSD Adrian Țuțuianu, fost președinte al Consiliului Județean Dâmbovița.

Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 13.481,4 lei/ beneficiar/an care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, însă valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească și niște condiții, cumulativ. Acestea sunt:

– Să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2017“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării;

– Să obțină o producție de minimim 2 kg de tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafața de teren menționată;

– Să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în sere și solarii;

– Să valorifice producția în perioadele ianuarie-mai inclusiv, și noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

Resursele financiare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în valoare de 179.752 mii lei, contravaloarea în lei a 40.000 mii euro și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2017.

Cererile și documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin financiar se depun la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București. Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României. În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.

Direcțiile pentru agricultură întocmesc lunar situația centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până în ultima zi lucrătoare a lunii. Aceasta, la rândul ei, transmite Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare. După aprobarea deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, care virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor.

”Prin acordarea ajutorului de minimis se urmărește obținerea unor produse de calitate, competitive cu cele de pe piața europeană, precum și o eficiență economică în realizarea și valorificarea acestora. De asemenea, ajutorul va contribui la creșterea și stabilizarea cantitativă și calitativă a producțiilor de materii prime, la echilibrarea balanței veniturilor și cheltuielilor producătorilor agricoli, ajutându-i să se reașeze într-o poziție mai stabilă și mai echilibrată în raport cu partenerii de afaceri”, mai scrie senatorul Adrian Țuțuianu.

Hotărârea a apărut în urma consultărilor cu organizațiile interprofesionale și formele asociative reprezentative de la nivelul fiecărei filiere de produs, consultări din care a reieșit că în diferite perioade influențate de factorii de climă, necesarul de produs a fost asigurat din importurile din țări terțe sau comerț intracomunitar, în detrimentul produselor autohtone. Pentru a se asigura securitatea alimentară a populației, guvernul a decis că este nevoie de menținerea capacităților de producție locale cu referire directă la producția primară și unitățile de procesare și realizarea unui procent echitabil de produse pe rafturile magazinelor care să consolideze poziția producătorilor români, evitând dispariția acestora. (sursa: pagina de facebook Adrian Țuțuianu, Guvernul României; foto: faru.es)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.