ȘCOALA ALTFEL LA MUZEELE DÂMBOVIȚENE: 19 ATELIERE CARE MAI DE CARE MAI ATRACTIVE

229

Pregătiri pentru programul ”Școala altfel” în Dâmbovița! În contextul dezvoltării ofertei de programe educative pentru elevi, Consiliul Județean Dâmbovița și Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte se alătură şi anul acesta programului “Școala Altfel. Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, iniţiat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Preşcolarii, şcolarii şi liceenii vor avea ocazia să participe la activităţile educaţionale propuse de specialiștii muzeelor dâmbovițene. Cele două etape în care se vor organiza activități care mai de care mai atractive sunt: 20 – 24 martie și 22 – 26 mai 2017.

Activităţile educaţionale din cadrul proiectului sunt următoarele:

 1. Artă și stil” influențe și ”împrumturi” Orientale și Extrem Orientale în Europa / țara noastră – țesături, covoare, broderie – artă și orfevrărie. Atelierul de creație se referă la realizarea unor motive decorative pe hârtie (pictură în tempera) care ar putea fi realizate pentru o țesătură sau vas de porțelan, într-un stil personal. Perioada: lunile martie și mai; Program: Luni –Miercuri, Orele: 09.00 – 10.30, 11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30. Loc de desfăşurare Muzeul de Artă – Sala de Expoziții Temporare. Categoria de varsta 8 – 18 ani (cls. I – XII). Numarul maxim de participanți 25 (max. 30) de copii
 2. „Artă și stil” influențe și ”împrumturi” Orientale și Extrem Orientale în Europa / România- țesături, covoare, broderie – costum, „podoabe”, arme. Atelierul de creație se referă la realizarea unor costume din hârtie de ziar, pictate de realizatori – care ar putea fi utilizate pentru un bal de epocă sau modelarea în ipsos a unui mâner decorat de sabie / pumnal. Perioada: lunile martie și mai; program: Joi – Vineri, orele: 09.00 – 10.30, 11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30. Loc de desfăşurare Muzeul de Artă – Sala de Expoziții Temporare. Categoria de vărstă 8 – 18 ani (cls. I – XII). Numarul maxim de participanți la un atelier 25 (max. 30) de copii
 3. ”Povestea scrierii” Care au fost primele forme de scriere? Care au fost primele suporturi de scriere? Cum arată o tăbliţă de lut, un pergament, un papirus sau o hârtie manufacturată şi cum se obţineau ele? Ce este un scriptorium? Cine erau caligrafii, copiștii și ilustratorii? Ce rol au avut aceştia în societate de-a lungul timpului? Elevii participanți vor afla răspunsurile la aceste întrebări în cadrul atelierului„Povestea scrierii”. În plus, vor avea ocazia să creeze litere pline de fantezie și să ornamenteze pagini de manuscris folosind tehnici, instrumente și suporturi de altădată. Perioada: luna martie: luni, marți, miercuri, joi, vineri, orele 9-10, 10-11, 11-12; perioada: mai: luni, marți, orele 9-10, 10-11, 11-12. Loc de desfăşurare Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești. Categoria de vârstă 7-12 ani. Numarul maxim de participanți 30 de copii.
 4. „ Să reînviem tradițiile și obiceiurile românești” Activitate educațională ce are drept scop redescoperirea și promovarea obiceiurilor și tradițiilor românești. Elevii participanți vor afla povestea Sânzâienelor, a Ursitoarelor și a Paparudei, într-un cadru potrivit, vor putea să pună în scenă aceste obiceiuri, și, totodată, își vor confecționa un obiect magic. Perioada: mai; miercuri, joi, orele 9-10, 10-11, 11-12. Loc de desfăşurare: Curtea Domnească. Categoria de vârstă 7-12 ani. Numarul maxim de participanți 30 de copii
 5. „ Călătorie în lumea cărții” Care este drumul cărţii, începând de la autor şi până ajunge în mâinile voastre? Când şi cum a fost tipărită prima carte? Cum arată o carte tipărită, acum trei sute de ani? Ce este ex librisul? Este necesar să avem ex librisul nostru? Care sunt cele patru tipuri de formate ale cărţilor şi unde se află cele mai mici sau mai mari cărţi din lume? Care sunt părţile componente ale unei cărţi, cele mai frecvente forme de degradare şi cum putem să păstrăm cartea cât mai mult timp? Vom răspunde la aceste întrebări în cadrul atelierului” Călătorie în lumea cărţii”. Mai mult, veţi putea să vă creaţi ex librisul vostru şi propria carte în care să vă încercaţi talentul de scriitor. Perioada: luna mai: vineri, orele 9-10, 10-11, 11-12. Loc de desfăşurare Curtea Domnească. Categoria de vârstă 7-12 ani.Numarul maxim de participanți la un atelier 30 de elevi
 6. Pandantivul – simbol al legăturii dintre preistorie și medieval. Acest atelier poate însemna o reușită pentru acele generații de școlari care au abilități practice și artistice privind modelarea și pictarea unor pandantive, potrivit unei teme impuse. Pentru aceasta, am ales două modele de pandantiv, primul va fi copie fidelă a pandantivului ce datează din preistorie, (cca. 22 000 a. H.), care are ca element decorativ – linia incizată pe avers/revers, iar cel de-al doilea va avea aceeași formă și dimensiune ca și primul, iar ca decor va fi ilustrat simbolul orașului Târgoviște, respectiv Turnul Chindiei, realizat plastic, prin pictare. Materialul din care se vor face aceste pandantive este pasta de modelaj FIMO, pregătită sub două forme: neprelucrată și coaptă. După finalizarea orei de lucru (60 minute), fiecare elev va avea posibilitatea să-și aleagă, ca suvenir, unul dintre pandantivele realizate de el, celelalte vor fi comercializate prin magazinele de suveniruri existente la Curtea Domnească și Muzeul Evoluției și Tehnologiei Omului în Paleolitic. Perioada: lunile martie și mai, Luni-Vineri, orele 9,00-10,00; 11,00-12,00; 13,00-14,00. Loc de desfăşurare Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni. Categoria de vârstă Clasele a III-a – aVIII-a. Numarul maxim de participanti la un atelier 30 de elevi
 7. Din tată în fiu. Portret de familie. Ce înseamnă un arbore genealogic şi cum se alcătuieşte? Le propunem elevilor o incursiune în istoria zbuciumatei dinastii a Basarabilor, cu o privire specială asupra domnitorilor care au marcat istoria Târgoviştei: Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu. De asemenea, copiii vor învăţa cum pot alcătui propria schiţă genealogică. Perioada: luna martie, Joi, orele 9.00 – 10.00; 10.30 – 11. 30, vineri, orele 9.00 – 10.00; 10.30 – 11. 30. Perioada: luna mai: miercuri, orele 9.00 – 10.00; 10.30 – 11. 30, joi, orele 9.00 – 10.00; 10.30 – 11.30. Loc de desfăşurare Muzeul de Istorie, parter, Sala Mare. Categoria de vârstă Clasa pregătitoare – clasa a IV-a. Numărul maxim de participanti la un atelier 30 de copii
 8. Timpul în istorie. Ce înseamnă timp istoric? Cum măsurăm timpul? De ce îl măsurăm? Cum măsurau timpul grecii, romanii, creștinii, dar musulmanii? Atelierul se finalizează cu un joc pe axa timpului, pe care o vom confecționa în timpul atelierului. Perioada: luna mai, vineri, orele 9.00 – 10.00; 10.30 – 11. 30. Loc de desfăşurare Muzeul de Istorie, parter, Sala Mare. Categoria de vârstă Clasa a III a – a -VIII –a. Numărul maxim de participanți la un atelier 30 de copii
 9. Cancelaria domnească de la Târgoviște. Tema atelierului o reprezintă o scurtă incursiune în lumea sigiliilor și simbolurilor heraldice medievale. Împreună, pas cu pas, vom reconstitui cadrul general al unei cancelarii domnești, al emiterii monedelor şi realizării sigiliilor, rolul banilor de-a lungul timpului. De asemenea, copiii vor viziona filme cu tehnicile de realizare a matrițelor numismatice și sigilare. Copiii vor reda, în manieră personală, un însemn heraldic, vor ştampila cu tuș, redând ștampila Primăriei Târgoviște de acum 150 de ani. În final, vor realiza, pe echipe, sigilii în ceară, urmând toate etapele, inclusiv picurarea cu ceară roșie a documentelor. Perioada: luna martie: Luni- 9.00 – 10.00; 10.30 – 11. 30, Marţi- 9.00 – 10.00; 10.30 – 11. 30, Miercuri- 9.00 – 10.00; 10.30 – 11. 30. Perioada: luna mai: Luni – 9.00 – 10.00; 10.30 – 11. 30, Marţi- 9.00 – 10.00; 10.30 – 11. 30. Loc de desfăşurare Muzeul de Istorie, Sala mare, parter. Categoria de vârstă Clasa pregătitoare – clasa a VIII – a. Numărul maxim de participanți la un atelier 30 de copii
 10. Istoria în integrame. Atelierul urmărește fixarea informațiilor primite la ora de istorie prin vizualizarea unui material Power Point care prezintă reperele cronologice ale domniilor principalilor voievozi ai Țării Românești. Partea aplicată constă în rezolvarea unei integrame cu tema „Voievozi ai Țării Romănești”. Sunt concepute 6 modele de integrame cu grad de dificultate diferit, a căror rezolvare vastimula perspicacitatea copiilor și îi va ajuta să înțeleagă anumite repere ale istoriei românilor. Copiii vor lucra pe echipe sau individual. Perioada: lunile martie și mai. Luni – Vineri 8:30 – 9:30; 10:30 – 11:30. Loc de desfăşurare Holul Muzeului de Istorie. Categoria de vârstă Clasele a IV-a–a VI-a. Numarul maxim de participanți la un atelier 30 de copii
 1. Tehnici de prelucrare a obiectelor din Paleolitic. Prin intermediul arheologiei experimentale, activitățile care se vor desfășura în cadrul atelieruluiTehnici de prelucrare a obiectelor din Paleolitic vor contribui la dezvoltarea capacităţilor cognitive ale elevilor, cât şi la deprinderea abilităţilor practice. Atelierul va fi structurat în două etape. Prima parte este teoretică și vizează familiarizarea participanţilor cu minunata lume a Paleoliticului, stârnindu-le interesul faţă de activitaţile oamenilor din acea vreme, prin prezentarea fascinantelor exponate din Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic. Partea practică este cea mai consistentă și constă în prelucrarea unei varietăţi ample de obiecte din lemn (pandantive, statuete, harpoane, vârfuri de suliţă, ace etc.), cu ajutorul uneltelor din piatră cioplită (dăltiţe, răzuitoare, lame, străpungatoare). Participanții vor învăța câteva tehnici preistorice necesare realizării uneltelor, armelor sau obiectelor de artă. La finalul programului, fiecare elev se va putea bucura de obiectul creat, având posibilitatea să-l ia acasă. Perioada: lunile martie și mai, Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, orele: 9:00 – 10:00; 11:00 – 12:00; 13:00 – 14:00. Loc de desfăşurare Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, Str. Stelea, nr. 4, Târgoviște. Categoria de vârstă atelierul se adreseză elevilor din clasele a II-a – aXII-a. Numarul maxim de participanți la un atelier 30 de elevi
 2. Coșuleț împletit. Folosind materiale mai putin convenționale (scobitori, carton, hartie creponată, fire de bumbac sau lână, ultimele două materiale vor fi aduse de participanți) copii vor realiza un coșuleț ce poate fi folosit ca obiect decorativ sau facut cadou. Perioada: luna martie; Luni: orele 9.00-11.00, 13.00-15.00; Marți: orele 9.00-11.00, 13.00-15.00. Loc de desfăşurare Muzeul Vasile Blendea. Categoria de vârsta Clasele I – a IV-a. Numarul maxim de participanți la un atelier 25 de copii.
 3. Învățăm să coasem. Confecționarea unui semn de carte ce presupune coaserea pe etamină, cu fir de bumbac, nasturi coloraţi (aceste ultime două materiale vor fi aduse de participanți). Perioada: Luna martie, Miercuri, orele 9.00-11.00, 13.00-15.00; Joi, orele 9.00-11.00, 13.00-15.00. Loc de desfăşurare Muzeul Vasile Blendea; Categoria de vârstă clasele a V-a – a VIII-a. Numărul maxim de participanți la un atelier 25 de copii.
 4. Vizionare de filme istorice. Vor fi vizionate următoarele filme istorice: „Mihai Viteazul”, „Vlad Ţepeş”, „Mircea”. Atelierul are ca principal obiectiv dezvoltarea culturii generale şi îmbogăţirea cunoştinţelor din domeniul istoriei. Perioada: lunile martie și mai, Luni, marți, miercuri, joi, vineri, Ora 9.00 – 12,30. Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești – sala de conferințe. Categoria de vârstă Clasele I – a VIII-a. Numărul maxim de participanți la un atelier 30 de copii.
 5. Arheolog Junio. Program de popularizare a arheologiei în rândul copiilor prin mijloace teoretice şi practice, interactive. Mijloace teoretice: două seturi de planșe: „Ce este arheologia?” şi „Ce ne spune pământul” – vizualizare, problematizare și discuții interactive; Mijloace practice: simularea într-o „groapă cu nisip” a unei secţiuni arheologice şi cum se lucrează efectiv în arheologie, de la descoperirea artefactului pănă la înregistrarea lui. Mijloace interactive: participanții vor utiliza efectiv o parte a instrumentarului folosit de arheologice în practica reală, vor fotografia contexulul arheologic descoperit şi vor înregistra fiecare descoperire, vor învăța că arheologia de teren presupune lucrul în echipă. Perioada: lunile martie și mai: Luni – Vineri, orele 11.00 – 12.00;12.30 – 13.30; 14.00 – 15.00. Muzeul în aer liber Curtea Domnească, Calea Domnească nr. 181, Târgoviște. Dâmbovița. Categoria de vârsta Clasele a V-a – a VIII-a. Numarul maxim de participanti la un atelier 32 de copii.
 6. Atelier de zețuire (culegere litere) și tipărire a unei pagini de carte. În cadrul atelierului cursanții vor învăța tehnica zețuirii, a amplasării ornamentelor și a ilustrațiilor în pagină, precum și tipărirea efectivă a câte unui text, conceput de către participanți. Perioada: lunile martie și mai; Luni-Vineri: 10.00-11.00, 11.30 -12.30, 13.00- 14.30. Loc de desfăşurare Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești. Categoria de vârstă 11- 14 ani. Numărul maxim de participanți la un atelier 25 de copii.
 7. Ora de poveste. Lectura poveștilor ”Povestea unui om leneș” și ”Păcală” de Ion Creangă. Diafilm ”Punguța cu doi bani”- de Ion Creangă. Proiectul se adresează copiilor preşcolari și școlari (5 -10 ani), aflaţi într-o etapă importantă de trecere de la activităţile centrate pe joc, spre cele instructiv educative. Atelierul educațional este flexibil, fiind adaptat nevoilor și nivelului elevilor, pe durata căruia se va pune accent pe transpunerea în practică a noțiunilor teoretice. Voi povesti clar și expresiv, pentru a trezi emoții și pentru a asigura motivația învățării, cu lectura ca mijloc de comunicare. Pe parcursul întâlnirilor cu copiii înscrişi la aceste activităţi, se propune familiarizarea lor cu muzeul, ca instituţie, cunoaşterea specificului, a rolului acestuia, prin joc, comunicare şi activităţi practice: întrebări din lectura citită; copiilor li se vor pune la dispoziţie elemente grafice cu personajele din diafilmul prezentat ”Punguța cu doi bani” pentru a realiza un tablou cu acestea. Perioada: lunile martie si mai; Luni-Vineri, 09 -10.00 ; 10.15 -11.15 ; 11.30-12.30 ; 13.00-14.00; Loc de desfăşurare Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni. Categoria de vârstă 5-10 ani. Numărul maxim de participanți la un atelier 30 de copii.
 8. „Meșterul olar”. Copiii vor observa și compara caracteristicile și multitudinea de vase ceramice expuse atât în cuhnie, cât și în palatul domnesc. În etapa finală vor realiza vase miniaturale cu ajutorul plastelinei, lutului – și a pastei Fimo. Perioada: lunile martie și mai: Luni-Vineri, 10:00-11:00; Ansamblul Brâncovenesc Potlogi; Categoria de vârstă clasa pregătitoare – clasa a IV-a. Numărul maxim de participanți la un atelier 30 de copii.
 9. „Vreau să devin croitorul regal”. Cum se croiau straiele boierești și domnești și din ce fire erau țesăturile? Ce preț aveau stofele și de unde erau procurate mătăsurile și blănurile? Foaia de zestre a fiicelor lui Constantin Brâncoveanu se va dovedi edificatoare în acest sens. Se va avea ca reper mantia din catifea roșie, care are aplicat vulturul bicefal al familiei Cantacuzino. Perioada: lunile martie și mai; Luni- Joi: 9:00-10:00; 10:30-11:30. Ansamblul Brâncovenesc Potlogi. Categoria de vârstă Clasa pregătitoare – Clasa a IV-a. Numarul maxim de participanți la un atelier 30 de copii.

Pentru a participa la acest proiect, cadrele didactice vor contacta muzeul pentru realizarea unei programări. Taxa de participare este de 5 lei/elev/atelier, cu excepţia preşcolarilor, care participă gratuit.

Date de contact: Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte

Str. Justiţiei, nr. 7, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Pentru programări: telefon: 0736.394.086 (între orele 8.00 – 16.00)

Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile.

Pentru vizite ghidate în expozițiile permanente ale Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte NU sunt necesare programări.

Tarifele de intrare sunt următoarele:

– Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” (include și vizitarea Muzeului Tiparului și al Cărții Vechi Românești) – 12 Lei

– Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni – 8 Lei

– Muzeul de Istorie – 8 Lei

– Muzeul de Artă – 8 Lei

– Muzeul „Vasile Blendea” – 8 Lei

– Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu” – 8 Lei

– Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic – 8 Lei

– Expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri „Ferdinand I” la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România” – 8 Lei

– Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Pucioasa – 6 Lei

– Casa Memorială „I. L. Caragiale” – 6 Lei

– Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Pietroşiţa – 6 lei

– Ansamblul brâncovenesc Potlogi – 10 lei

– Peștera Ialomicioarei – 10 lei

Pentru grupurile de elevi, reducerea este de 50%.

Însoţitorii elevilor, alţii decât cadrele didactice, vor achita taxa de vizitare.

Notă: Pentru a oferi cât mai multor copii șansa de a participa la ateliere, o singură clasă se poate înscrie la cel mult două activități educative. De asemenea, cadrele didactice care nu anunță modificarea programului clasei și nu participă la ateliere nu se vor mai putea înscrie, în viitor, la atelierele muzeului. (sursa: Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște: foto: Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, libertatea.ro)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.