DÂMBOVIȚA: URMĂTOARELE 12 LUNI, CONTRA CRONOMETRU ÎN SERVICIUL DE COLECTARE A GUNOIULUI

224

Comunicat de presă

Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, informează opinia publică despre faptul că programul „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița” se apropie de finalizarea primului ciclu, de 8 ani, al contractelor de delegare prin concesiune a serviciilor cu cei doi operatori cu care avem o relație contractuală începând cu 2010 (SC Supercom SA și, respectiv, SC Eurogas Prescom SRL).

Astfel, în următoarele 12 luni, este necesar să se desfășoare activitățile:

– reatribuirea, în baza procedurilor legale de achiziție publică, a operării serviciului de colectare, selectare și transport al deșeurilor menajere generate de populația județului Dâmbovița, după negocierea cererii de prelungire a contractului, formulată de SC Supercom SA;

– reconstituirea capacității celulelor de depozitare a deșeurilor menajere la depozitele ecologice Aninoasa și Titu;

– asumarea, prin prevederile celor două contracte, a obiectivelor de eliminare prin valorificare a fracțiilor de deșeuri menajere apte pentru valorificare, spre a evita plata de suprataxe pentru deșeurile ce se elimină prin depozitare, astfel încât la data de 01.01.2019, nicio administrație locală să nu suporte plata acestei penalități extrem de împovărătoare;

– constituirea unui operator propriu – ca soluție temporară de rezolvare a situațiilor imprevizibile, accidentale sau incidentelor contractuale cu cei doi operatori cărora li s-a delegat, prin concesionare, serviciul menționat – operator propriu -, singura soluție temporară, permisă de lege, către care se poate delega gestiunea acestui serviciu fără procedură de achiziție publică.

De asemenea, prin prisma schimbării fundamentale a întregului ansamblu al  gestiunii integrate a deșeurilor menajere, municipale, asimilabile, în conformitate cu directivele europene, ADI „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița” a demarat, în acord cu Planul Național de Gestiune a Deșeurilor, un proiect POIM pentru refacerea întregului sistem de colectare și transport, precum și de sortare, valorificare și tratare termoenergetică a deșeurilor, printr-o soluție completă de tratare mecano-biologică, ce urmează să fie construită la depozitul Titu, cu funcțiune de deservire a tuturor solicitărilor din Regiunea Sud Muntenia.

În aceste condiții, întrucât termenul de 01.01.2019 – de la care devin exigibile penalitățile pentru neîndeplinirea obiectivului de valorificare a deșeurilor menajere – pune o presiune suplimentară pe demersurile ADI, fiecare din obiectivele menționate vor fi îndeplinite independent de interesul sau dezinteresul unui membru / unor membri ADI.

Concret, Consiliul Județean Dâmbovița, în calitatea sa de reprezentant al ADI în contractele cu operatorii concesionari ai serviciului și de proprietari ai patrimoniului afectat acestui serviciu, se va implica și își va asuma rolul de coordonare, dar și de acționar majoritar, dacă va fi cazul, în demersul de constituire și autorizare a unui operator propriu, cu funcțiunile detaliate mai sus.

Pe acest fond, dezavuăm luările de poziție ale unor reprezentanți ai administrațiilor locale, care se pare că nu au reușit să înțeleagă, până în prezent, nici rolul, nici funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. De asemenea, ei nu conștientizează faptul că, astfel de declarații – neconforme realității faptice și   juridice-, nu fac decât să amâne nejustificat îndeplinirea acestor obiective asumate de reprezentanții județului Dâmbovița în relația cu Comisia Europeană.

Menționăm că, indiferent de poziția acestor unități administrativ-teritoriale, societatea comercială se va constitui în conformitate cu reglementările în vigoare, și că,  până în anul 2031, dată la care expiră contractul de împrumut cu Banca Europeană de Investiții, Consiliul Județean Dâmbovița este proprietarul de drept al depozitelor ecologice construite (gropi de gunoi), al utilajelor și echipamentelor de colectare și sortare a deșeurilor.

Biroul Comunicare, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița

(foto: Infoplus)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.