SPRIJIN FINANCIAR MAJORAT PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

289

Vești bune în tot amarul pe care îl trăiesc persoanele cu dizabilități. Valoarea sprijinului financiar pentru această categorie socială de persoane va fi majorată semnificativ, începând cu 1 ianuarie 2018, după ce, pe 4 august 2017, a fost adoptată de Guvern o Ordonanță de Urgență.
Actul normativ modifică Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel încât integrarea în societate a acestei categorii de persoane să aibă loc în mod real, inclusiv prin creşterea ponderii în rândul salariaţilor, în acord cu prevederile Strategiei naționale ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi”.
Una dintre cele mai importante modificări se referă la modalitatea de actualizare a cuantumului drepturilor acordate persoanelor cu handicap, respectiv prin raportare la Indicatorul Social de Referință (ISR), stabilit în baza Legii nr 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă și actualizat periodic de guvern. Anterior, aceste drepturi erau raportate la Indicele Prețului de Consum (IPC).
Majorarea valorii sprijinului financiar acordat persoanelor cu handicap în raport cu ISR, potrivit Ministerului Muncii, va avea loc în două etape: prima – începând cu 1 ianuarie 2018, iar cea de-a doua – de la 1 iulie 2018, astfel:
Începând cu 1 ianuarie 2018, vor crește:
indemnizaţia lunară, indiferent de venituri, care va reprezenta:
– 65% din ISR pentru adultul cu handicap grav;
– 50% din ISR, pentru adultul cu handicap accentuat;
bugetul personal complementar lunar, indiferent de venituri, care va reprezenta:
– 25% din ISR, pentru adultul cu handicap grav;
-20% din ISR, pentru adultul cu handicap accentuat;
-10% din ISR, pentru adultul cu handicap mediu;
prestaţia socială, pe perioada în care părintele sau persoana desemnată are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere copil cu handicap, reprezentând:
– 50% din ISR, în cazul copilului cu handicap grav;
– 30% din ISR, în cazul copilului cu handicap accentuat;
-10% din ISR, în cazul copilului cu handicap mediu.
Începând cu 1 iulie 2018 vor crește:
indemnizaţia lunară, indiferent de venituri, reprezentând:
– 70% din ISR pentru adultul cu handicap grav;
– 53% din ISR, pentru adultul cu handicap accentuat.
bugetul personal complementar lunar, indiferent de venituri, reprezentând:
– 30% din ISR;
-22% din ISR;
-12% din ISR, pentru adultul cu handicap mediu;
prestaţia socială, pe perioada în care părintele sau persoana desemnată are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere copil cu handicap, reprezentând:
– 60% din ISR, în cazul copilului cu handicap grav;
– 35% din ISR, în cazul copilului cu handicap accentuat;
– 12% din ISR, în cazul copilului cu handicap mediu.
Copiii cu dizabilităţi vor beneficia de creșterea sprijinului financiar după cum urmează: din luna ianuarie 2018, 135% pentru gradul grav, pentru gradul accentuat 89%, în timp ce pentru gradul mediu majorarea va fi 28%. Din luna iulie 2018, se va aplica o nouă majorare în cazul copiilor cu dizabilități, în cuantum de 20% pentru gradul grav, 16% pentru gradul accentuat şi 20% pentru gradul mediu.
O altă noutate a actului normativ o constituie obligația instituțiilor publice cu peste 50 de salariați de a organiza concursuri dedicate angajării persoanelor cu dizabilități.
Stabilit încă din 2008 și nemodificat până acum, în 2017, ISR are valoarea de 500 de lei. Valoarea indicatorului poate fi modificată doar de Guvern, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior. Dacă ISR se schimbă, înseamnă că toate prestaţiile sociale acordate prin raportare la acesta trebuie reactualizate.
Indicele preţurilor de consum (IPC), cel în baza căruia s-au calculat indemnizațiile de până acum, este un indice lunar şi se calculează numai pentru elemente care intră în consumul direct al populaţiei, fiind excluse: consumul de bunuri şi servicii din producţia proprie a gospodăriei casnice, cheltuielile sub forma de investiţii şi acumulare, dobînzile plătite pentru credite, rate de asigurare, amenzi, impozite etc., precum şi cheltuielile aferente plăţii muncii pentru producţia (agricolă etc.) gospodăriilor individuale.