TÂRGOVIŞTE: TEATRUL”TONY BULANDRA” FACE ANGAJĂRI

538

Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște face angajări pe funcțiile contractuale vacante în cadrul instituției, și anume:

1 post referent specialitate secretariat S III;

1 post de muncitor din activitatea specifică – sunet II;

1 post muncitor din activitatea specifică – mânuitor decor III

1 post artist plastic S debutant

1 post şofer II

Condiţiile generale sunt cele potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin HG nr. 286/2011

Condițiile specifice, pentru fiecare post în parte, le găsiți pe site-ul Teatrului Tony Bulandra, AICI

Tematica și bibliografia de concurs pentru posturile pentru care se organizează concurs sunt afișate la sediul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște și pe site-ul Teatrului www.tonybulandra.ro.

Calendarul de desfăşurare a concursurilor :

Selecția dosarelor: 27 septembrie 2017, pentru toate posturile vacante scoase la concurs.

Proba scrisă: 5 octombrie 2017, ora 11.00 – pentru toate posturile pentru care se organizează proba scrisă

Proba practică: 5 octombrie 2017, ora 14.30 – pentru postul de artist plastic S debutant

Interviul: 10 octombrie 2017, la orele anunțate pe site-ul instituției de cultură.

Informaţii suplimentare: Compartimentul Resurse Umane, telefon: 0245 210046.