Târgoviște: Teatrul Tony Bulandra angajează

139

Teatrul Municipal Tony Bulandra din Târgoviște angajează un referent de specialitate Secretariat S debutant – durată nedeterminată.

Calendarul de desfăşurare a concursului este următorul: selecția dosarelor: 14 februarie; proba scrisă:  22 februarie, iar interviul – 26 februarie. Locul desfăşurării concursului: Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște.

Condiţii specifice: studii superioare (diplomă de licenţă); cunoștințe solide operare calculator (internet, word, excel ); cunoașterea unei limbi de circulație internațională, nivel avansat; abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă; preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres; adaptabilitate, iniţiativă, responsabilitate și atenție la detalii; conduită etică exemplară.

Tematica și bibliografia de concurs sunt afișate la sediul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște și pe site-ul  Teatrului www.tonybulandra.ro.

(sursa: Teatrul Tony Bulandra)