Hotărâți: Elevii vor mai puține materii și ore mai atractive

115

Ministrul Educației Naționale, domnul Valentin Popa, s-a întâlnit astăzi, 30 martie, cu o delegație a Consiliului Național al Elevilor, condusă de președintele acesteia, Ioana Băltărețu.

Copiii au adus în discuție subiecte diverse, de la necesitatea elaborării unor planuri-cadru pentru învățământul preuniversitar – care să fie centrate pe nevoile specifice ale fiecărui elev în parte, astfel încât să nu conducă la o uniformizare a elevilor și să asigure atractivitatea orelor, până la limitarea numărului de ore de curs pe săptămână.​

Au fost analizate posibilitățile de schimbare a ponderii între materiile opționale și cele aflate în trunchiul comun, precum și lărgirea ofertei de discipline opționale și asigurarea posibilității reale pentru elevi de a alege disciplinele opționale.

Ministrul Valentin Popa a pus accent pe necesitatea ca discipline precum TIC (Tehnologia Informației și a Comunicării), limbile străine sau educația fizică să se regăsească în trunchiul comun și chiar să li se aloce o pondere mai mare în privința numărului de ore.

Elevii au subliniat că este necesar să se treacă la o abordare transdisciplinară, astfel încât informația primită de elev să fie cât mai cuprinzătoare, completă și să răspundă nevoilor acestuia de a înțelege cât mai bine mediul înconjurător, lumea și societatea în care trăiește. Astfel, în opinia acestora, numărul de discipline ar trebui redus, iar accentul s-ar pune pe conținuturi diversificate și interconectate.

Ministrul a reiterat importanța dialogului și a așezării la aceeași masă a tuturor actorilor implicați în procesul educațional: elevi, părinți, profesori.

(sursa și foto: Ministerul Educației Naționale)