Proiect de modificare a Codului Muncii: Femeile pot cere să se pensioneze la aceeași vârstă cu bărbații

45

Un proiect de ordonanță de urgență, obținut de Hot News, arată că femeile vor putea cere angajatorului să iasă la pensie la aceeași vârstă cu bărbații. Proiectul ce vizează modificarea Codului Muncii a fost inițiat de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

În urmă cu fix cinci luni, Curtea Constituațională stabilea: „încetarea raportului de muncă al femeii la o vârstă mai redusă decât a bărbatului poate și trebuie să rămână o opțiune a acesteia, în contextul social actual. În opinia Curții Constituționale, în măsura în care salariata optează pentru continuarea raporturilor de muncă, până la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege pentru bărbați, exercițiul dreptului la muncă nu este condiționat de încheierea unui nou contract și de voința angajatorului”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței de urgență.

În aceste condiții, Legea nr. 53/2003 ar trebui să se pună de acord cu decizia CCR.

Astfel, proiectul arată că la punctul 1. Litera c) a alineatului (1) a articolului 56 se modifică și va avea următorul cuprins: ”c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă,  la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II.” După alineatul (2) al articolului 56 se introduce un alineat nou, alin. (3): ”(3) Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condițiile prevăzute la lit. c), teza întâi. ”

(Sursa: Hot News)