Dâmbovița: Școala Gimnazială Nucet, vizită în Turcia. Prima mobilitate în cadrul proiectului ”Language Teaching”

170

În cadrul proiectului Erasmus KA2, ”Language Teaching”, a avut loc prima mobilitate, la care au participat două cadre didactice (profesor și coordonator , director Matei Nicoleta Otilia și coordonator, profesor limba engleză, Necșoiu Elena Cristina).  Întâlnirea a avut loc în perioada 9 – 13 decembrie 2018, în Turcia, la Goksun. La aceasta întâlnire au mai participat cadre didactice din țările partenere Polonia, Grecia, Portugalia și țara gazdă Turcia.

Programul a fost bine organizat, iar activitățile la care au participat profesorii au fost un bun prilej pentru informare cu privire la ceea ce înseamnă sistemul de învățământ din Turcia și celelalte țări partenere. Am constatat asemănări și deosebiri în ceea ce privește sistemul de predare și învățare. Pe lângă activitățile ce au avut ca obiectiv informarea cu privire la următoarele activități ale proiectului, au mai avut loc întâlniri și activități cu elevii. Astfel, activitățile vor fi prezentate cronologic mai jos:

Luni, 10 decembrie 2018 (prima zi de activitate):

Program și activități:

1.           Deschidere și festivitate de primire;

2.           Discuții de grup;

3.           Prezentare power point de către fiecare școală;

4.           Completare de chestionare;

5.           Întâlnire oficială cu primarul orașului Goksun. Aici am aflat foarte multe despre implicarea oficialităților în educație.

Marți, 11 decembrie 2018 (a doua zi de curs):

Program și activități:

1.           Prezentarea proiectului de către coordonator și stabilirea sarcinilor de lucru pentru fiecare echipă.

2.           Pregătirea următoarelor întâlniri și a activităților ce vor urma a fi desfășurate.

3.           Discuții de spre creearea unui website. Responsabil: România.

4.           Discuții despre pagina E-twinning a proiectului și pagina Facebook

Miercuri, 12 decembrie 2018 (a treia zi de activități)

Program și activități:

1.           Discuții despre crearea cadrului necesar pentru schimbul de experiențe și practici interculturale. Creeare de logo.

2.           Seminar și workshop  alături de elevii școlii gazdă, pe tema principal a proiectului, având ca titlu ”Dezvoltarea competențelor literare și interpretative prin testimoniale”.

3.           Discuții în urma activităților practice.

4.           Chestionare finale și evaluare.

Participarea la această primă întâlnire a staff-ului a constituit un bun prilej pentru noi de a ne perfecționa abilitatea de comunicare în limba engleză, de a lua cunoțtință cu mediul lor cultural și de a recunoaşte diversitatea în diferitele ei forme. Cu acest prilej am reușit la întoarcerea în școala noastră să promovăm din nou valorile sociale şi individuale pe care fiecare țară le deține (solidaritate, cooperare,  toleranţă, echitate, onestitate, onoare, respect, responsabilitate). Elevii noștri trebuie astfel să fie conștienți că nu există bariere culturale sau sociale. Cu ajutorul limbii engleze și cu ajutorul programelor europene putem depăși orice obstacol.     

Proiectul este finanțat  cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+ KA2, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației.

Toate informațiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională  pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații..