Târgoviște: Stadiul lucrărilor pe șantierul mall-ului și al noului drum județean 720E

185

Vizită pe teren în zona obiectivelor de investiții ce se derulează în zona fostei unități militare de la Gara Târgoviște Sud, în special a lucrărilor de realizare a DJ 720E și a lucrărilor la Centrul Comercial tip mall.

Au avut loc discuții privind acțiunile și formalitățile tehnice necesare începerii și finalizării lucrărilor de fundații și tersamente, aferente atât părții carosabile, cât și trotuarelor viitorului drum județean. Totodată, pentru definitivarea formalităților legale de predare a obiectivului finalizat ”Alimentare cu apă și canalizare în zona DJ 720E – UM Gară”, către SC Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA au fost prezenți și reprezentanții constructorului, urmând ca, în cadrul următoarei ședințe de consiliu județean din această lună, să se promoveze actele administrative aferente.

În perioada următoare, constructorul DJ 720E va asigura materialele necesare pentru lucrările de terasamente, cu inițierea activităților conexe.

În cadrul acestei vizite s-a constatat și stadiul avansat al lucrărilor de relocare în subteran a liniei electrice ce tranzitează terenul viitorului mall.

Conducerea Consiliului Județean Dâmbovița a solicitat constructorului DJ 720E colaborarea cu toți factorii implicați în derularea investițiilor din zona UM Gară, în special cu proiectantul lucrărilor de drum și alimentare cu apă, dirigintele de șantier și reprezentanții autorităților publice județene și locale.

Vizita a fost efectuată de conducerea Consiliului Județean Dâmbovița, reprezentată de președintele Daniel Comănescu și vicepreședintele Alin Manole, alături de directorul General al Direcției Generale Infrastructură Locală, Vasile Dinu.