Simulările Evaluării Naționale: În premieră participă și elevii clasei a VII-a

49

De luni, 11 martie, încep emoțiile pentru elevii claselor terminale de gimnaziu, odată cu susținerea simulărilor la Evaluarea Națională.

La examene participă în premieră și elevii clasei a VII-a. Simularea se adresează celor aproximativ 350.000 de elevi înscriși în clasele VII-VIII la începutul anului școlar 2018-2019.

Calendarul simulării EN VIII din acest an are următoarea configurație: 11 martie – Limba și literatura română, 12 martie – Matematică, 13 martie – Limba și literatura maternă (în județele unde este cazul).

Pe 22 martie vor fi anunțate rezultatele.

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, de când s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Evauarea națională se va susține în luna iunie de către elevii care termină clasa a VIII-a.