Târgoviște: cablurile aeriene inestetice și inutile vor fi desființate

65

După Pucioasa, și Primăria Târgoviște a început ”curățarea” stâlpilor de cablurile aeriene.

Consilierii municipali au aprobat, la finalul lunii martie, Regulamentul privind instalarea, întreținerea sau mutarea ori înlocuirea rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora.

”Primăria Târgoviște a demarat procedura de inventariere și de înlăturare a rețelelor de telecomunicații electronice amplasate fără drept, astfel încât cablurile aeriene inestetice și inutile să devină istorie”, a anunțat primarul municipiului, Daniel Cristian Stan.

Potrivit Regulamentului amintit mai sus, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia, furnizorii sau operatorii de rețele de comunicații electronice, adică cei care le dețin, au obligația de a depune o situație – inventar privind rețelele de comunicații electronice și infrastructură suport aferentă deținută în Târgoviște. Totodată, ei

”Rețelele neetichetate se consideră abandonate, putând fi desființate pe cale administrativă, cheltuielile de dezafectare fiind facturate proprietarilor stâlpilor sau acolo unde este posibil deținătorilor de rețele electronice”, a mai precizat primarul de la Târgoviște.

Totodată, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice nu vor mai putea amplasa pe stâlpi, cu titlu provizoriu sau definitiv, role de cabluri rezultate ca surplus al rețelelor de comunicații electronice și va trebui să desființeze surplusurile existente la acest moment în termen de 3 luni.

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces asupra unor imobile proprietate publică a municipiului Târgoviște, drept care trebuie însă exercitat în condiții strict determinate, adică pentru aceasta solicitantul va trimite o cerere de solicitare a accesului la Primăria Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.