Premieră în învățământ: Din acest an școlar, pentru cadrele didactice este necesar ”certificatul de intergritate comportamentală”

152

În luna iulie a acestui an, a intrat în vigoare Legea Registrului autorilor de infracțiuni de hărţuire sexuală.

Prevederile legale prevăd acum ca angajatorii publici sau privaţi a căror activitate presupune contactul cu copii sau persoane vulnerabile trebuie să solicite angajaţilor o așa-numită adeverinţă de integritate.

Acesta este un certificate prin care, potrivit Mediafax, angajaţii fac dovada că nu sunt înscrişi în registrul persoanelor care au comis infracţiuni sexuale.

Până la operaţionalizarea Registrului, Poliţia va elibera, la cererea persoanelor fizice interesate sau a instituţiilor, adeverinţe din care să rezulte dacă persoana verificată a săvârşit infracţiuni de natură sexuală.

Practic, din acest an școlar, toți educatorii, învățătorii și profesorii va trebui să aducă la unitatea de învățământ acest certificate de integritate comportamentală.

Adeverința cade exclusiv în sarcina salariatului care, după ce o obține, o va prezenta la școala de care aparține.

Vă reamintim că pe 20 iunie, preşedintele Iohannis a semnat decretul de promulgare a Legii privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare (SNDGJ).

Legea prevede următoarele: ”Instituţiile din sistemul de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile, ori care presupun examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligaţia de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă ori contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi, prezentarea certificatului de integritate.”

Persoanele fizice pot obţine propriul certificat de integritate în aceleaşi condiţii în care pot primi și certificatul de cazier judiciar.

În certificatul de integritate comportamentală se înscriu toate datele existente în Registru cu privire la persoana în cauză (dacă este menționată acolo), iar certificatul este valabil 6 luni de la data eliberării, așadar el va trebui solicitat de două ori într-un an.