Proiect European la Târgoviște: Modernizarea iluminatului public și panouri fotovoltaice pentru trecerile de pietoni

268
(sursa foto: arhivă)

Un nou contract cu finanțare europeană a fost semnat la Târgoviște.

Al 8-lea proiect privește eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public și are o valoare de 21.995.326,32 lei (inclusiv TVA). Din aceștia, peste 18 milioane de lei reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, peste 2,7 milioane de lei vor fi alocate din bugetul de stat, în timp ce cofinanțarea beneficiarului depășește cu puțin 614 mii de lei.

Prin implementarea proiectului, târgoviștenii vor beneficia de un iluminat public de calitate ce va sigura menținerea ordinii publice și siguranța rutieră, creând totodată un ambient plăcut. Astfel, sursele de energie regenerabilă ce vor fi utilizate și corpurile performante de iluminat a căror intensitate luminoasă va fi reglată prin intermediul unui sistem automat vor diminua cheltuielile reale de funcționare a sistemului de iluminat public, precum și emisiile de gaze cu efect de seră.

Tot în cadrul proiectului se vor realiza:

✅ schimbarea aparatelor de iluminat existente cu cele bazate pe tehnologia LED;

✅ modernizarea sistemului de iluminat public stradal, precum si implementarea unor sisteme de alimentare cu panouri fotovoltaice pentru trecerile de pietoni; sistemele vor functiona și pe baza senzorilor de mișcare;

✅ dezvoltarea unui sistem de management prin telegestiune, care va asigura urmărirea de la distanță a iluminatului (prin dispecerat) și va permite controlul unitar al sistemului de iluminat, precum și controlul individual sau în grup al punctelor luminoase;

Durata de execuție este de cel mult 12 luni.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei. La nivelul județului Dâmbovița, solicitanții de fonduri Regio au depus 218 de aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,6 miliarde de lei.