Târgoviște: Rector nou la Universitatea Valahia

617

Alegerile pentru funcția de rector al Universității Valahia Târgoviște s-au încheiat.

Noul rector al instituției de învățământ superior de la Târgoviște este conferențiar doctor Laura Gorghiu care a obținut 156 de voturi.

Conferențiarul universitar doctor Iulian Udroiu, contracandidatul Laurei Gorghiu, a obținut cu 10 voturi mai puțin, respectiv 146.

Conferențiarul universitar doctor Laura Gorghiu are pentru UVT următoarele obiective și priorități:

consolidarea culturii calității academice în universitate; promovarea unei politici instituționale de stimulare a originalității și creativității tuturor membrilor comunității academic; menținerea calificativului “Grad de încredere ridicat” la evaluarea instituțională;

consolidarea și adaptarea ofertei educaționale pe baza cererii pieței muncii, prin anticiparea programelor de studii necesare în raport cu evoluțiile mediului economic, social și educațional;

poziționarea universității într-o categorie superioară, în urma procesului de clasificare a universităților și plasarea pe poziții fruntașe a programelor de studii din oferta educațională a UVT în procesul de ierarhizare  a programelor de studiu din România;

atingerea unui nivel profesional și științific ridicat, care să reflecte responsabilitatea socială și implicarea în proiecte concrete de cooperare cu instituții și organizații din România și din străinătate; internaționalizarea universității;

participarea activă a universității în activitățile asociațiilor academice și organizații/consorții internaționale; atragerea studenților străini și creșterea numărului de programe de studiu în limbi de circulație internațională; implicarea și consultarea studenților în procesul de decizie la toate nivelurile ierarhice instituționale;

asigurarea unui proces transparent, bazat pe criterii de performanță, de promovare a cadrelor didactice, cercetărilor și personalului didactic-auxiliar și administrativ.