Târgoviște: admitere exclusiv online la Universitatea ”Valahia”. Câte locuri sunt finanțate de la bugetul de stat

161

1385 de locuri finanțate de la bugetul de stat sunt scoase la concurs pentru admiterea la Universitatea „Valahia” din Târgoviște!

Deţinătoare a calificativului „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, UVTorganizează începând cu luna iulie concurs de admitere în învăţământul superior.

Pentru concursul de admitere din anul universitar 2020-2021, la Universitatea din Târgoviște au fost repartizate 1385 de locuri/Granturi de studii finanțate de la bugetul de stat pentru cetățenii români și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene.

Din totalul locurilor repartizate, 975 sunt pentru ciclul de studii universitare de licență, 400 sunt destinate ciclului de studii universitare de master și 10 sunt destinate pentru admiterea la studiile universitare de doctorat.

Având în vedere restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus, Universitatea „Valahia” din Târgoviște vine în sprijinul siguranței candidaților prin organizarea procesului de admitere exclusiv online.

Preînscrierile online au început, iar viitorii studenți pot alege din oferta educațională și se pot înscrie accesând site-ul https://admitere.valahia.ro/.

Aplicația oferă toate informațiile necesare desfășurării procesului de admitere la Universitatea „Valahia” din Târgoviște.

Preînscrierea vine în ajutorul candidaților, permițându-le completarea unor date necesare pentru perioada de  admitere, simplificând procesul de înscriere și oferind un acces mai bun al candidaților la informare.