”Salvați Copiii”: două noi programe în Dâmbovița și Argeș. Dramele copiilor cu părinții plecați la muncă peste hotare

86

Salvaţi Copiii anunţă deschiderea a două noi programe locale pentru a preveni instituţionalizarea copiilor în județele Argeș și Dâmbovița.

Dintre cei 86.263 de copii care au unul sau ambii părinţi plecaţi să muncească în afara ţării, 3.500 se află într-o situaţie suplimentară de vulnerabilizare, în sistemul de protecţie specială.

Pentru a preîntâmpina separarea copiilor de familii, Organizaţia Salvaţi Copii deschide cele două noi programe locale în judeţele amintite, în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru copii în risc”, al cărui scop este reducerea numărului de copii care intră în instituţii de tip rezidenţial.

Potrivit Salvați Copiii, datele oficiale procesate la finalul anului 2019 arată că 15.858 de copii din România au ambii părinţi plecaţi în străinătate. Dintre aceştia, 14.786 au rămas în îngrijirea rudelor până la gradul IV, iar 952 se află în sistemul de protecţie specială, fie la asistent maternal, în centre de plasament sau în grija altor persoane.

Lor li se adaugă alţi 11.143 de copii proveniţi din familii monoparentale şi unde părintele unic lucrează peste graniţă. Dintre aceştia, 1.239 de copii se află în sistemul de protecţie socială.

Dintre cei 59.262 de copii care au un singur părinte plecat, 1.309 se află în sistemul de protecţie specială, fiind expuşi unor riscuri suplimentare de vulnerabilizare, atât socială, cât şi educaţională şi psihologică.

”Copiii deja percep ca abandon plecarea părinţilor, chiar dacă la nivel raţional li se explică motivele pentru care aceştia muncesc în alte ţări. De aceea este crucială menţinerea relaţiei cu părinţii, precum şi integrarea psiho-educaţională.

În plus, contextul cauzat de pandemie aduce traume suplimentare şi nevoia de protecţie”, a explicat Gabriela Alexandrescu, preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.

***

Pentru identificarea şi monitorizarea copiilor expuşi riscului de separare de familie, cu accent pe copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, Salvaţi Copiii va constitui două reţele interinstituţionale locale şi va derula întâlniri tehnice de lucru pentru îmbunătăţirea procesului de identificare şi monitorizare, scopul fiind diminuarea riscului de separare de familie.

Noile programe se vor derula în perioada 3 iunie 2020 – 2 iunie 2023.

Valoarea totală a proiectului „Servicii integrate pentru copii in risc”, cod SMIS 130459, este de 4.520.437,51 lei, din care valoare cofinanţare UE: 3.842.371,92 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 678.065, 59 lei.

***

Intervenţiile urmăresc atingerea următoarelor rezultate:

1. Reducerea numărului de copii care intră în instituţii de tip rezidenţial, prin dezvoltarea de servicii comunitare destinate prevenirii separării copilului de părinţi în judeţele Argeş şi Dâmboviţa (2 centre de zi în localităţile Piteşti şi Târgovişte şi 2 programe de intervenţie în comunitate).

2. Îmbunătăţirea procesului de identificare şi monitorizare a copiilor expuşi riscului de separare de familie în judeţele Argeş şi Dâmboviţa şi la nivel naţional. Concluziile, recomandările şi propunerile formulate în urma întâlnirilor de lucru ale reţelelor interinstituţionale din proiect şi ale activităţilor cu grupul ţintă vor fi cuprinse într-un raport care va fi pus la dispoziţia factorilor decidenţi de la nivel local (de ex. primăria Piteşti, primăria Târgovişte, DAS Piteşti, DAS Târgovişte, CJ Argeş, CJ Dâmboviţa, DGASPC Argeş, DGASPC Dâmboviţa) şi de la nivel central (ANDPDCA, Ministerul Muncii), în vederea formulării de politici publice coerente şi funcţionale şi propunerii de tipuri de intervenţii cât mai targetate, astfel încât să răspundă eficient nevoilor copiilor aflaţi în risc de separare de familie.

3. Oferirea de servicii sociale complexe pentru 230 de copii expuşi riscului de separare în cele două judeţe.

Parteneri în proiect vor fi: DAS Piteşti, DAS Târgovişte, şcoli gimnaziale din Piteşti şi Târgovişte.