Dâmbovița: A fost semnat și contractul pentru lotul 2 al proiectului european de asfaltări drumuri județene

269

Astăzi a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor cuprinse în lotul II al proiectului finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B, pe traseul limită Județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – limită Județ Ilfov”.

Proiectul are o valoare totală de 212.845.189,34 lei, iar lotul II are valoarea de 36.299.420,42 lei, lucrările de modernizare vizând DJ 711 Ulmi – Comișani – Băleni, în lungime de 16 km.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița (CJD), Alexandru Oprea, a cerut reprezentanților constructorului să demareze toate demersurile necesare în vederea respectării graficelor stipulate în contract, astfel încât lucrările să se deruleze în bune condiții și i-a asigurat de sprijinul unității de implementare a proiectului.

Vă reamintim că întreaga investiție presupune modernizarea traseului interjudețean (format din 4 tronsoane de drumuri județene) pe o lungime de 62,161 km.

În data de 27 iulie 2020, la sediul CJD, a fost semnat contractul de lucrări pentru lotul III, unde, în prezent, pe DJ 711, pe raza comunei Băleni, constructorul a demarat lucrările de decapare a suprafețelor asfaltate degradate, terasamente și fundații.

Având în vedere complexitatea și valoarea lucrărilor, precum și lungimea traseului, obiectivul de investiții a fost împărțit în 4 loturi, după cum urmează: lotul I (DJ 720 și DJ 720B) – limita județului Prahova – intrare în municipiul Moreni – ieșire din municipiul Moreni – Gura Ocniței (intersecție DJ 720) – Ulmi (intersecție DJ 711), în lungime totală de 13,169 km; lotul II – DJ 711 Ulmi – Comișani – Băleni, în lungime de 16 km; lotul III – DJ 711 Băleni (pod peste Racoviță) – Dobra – Bilciurești – Cojasca, în lungime de 19,350 km, și lotul IV – DJ 711 Cojasca (pod peste canal) – Bujoreanca și DJ 101B Lucianca – Niculești – limită Județ Ilfov, în lungime de 13,642 km.

Proiectul a fost depus în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.