COS Târgoviște: Ce a decis Curtea de Apel Ploiești în sentința Tribunalului Dâmbovița de demarare a falimentului

784

Prelungirea agoniei sau vești cât de cât mai bune pentru Combinatul de Oțeluri Speciale (COS) Târgoviște, în ”războiul” care se duce acum în judecătorii?!

Ieri, Secția a II-a civilă a Curții de Apel Ploiești a dispus ”suspendarea provizorie a executării sentinţei nr. 204/30.06.2021 pronunţate de Tribunalul Dâmboviţa – Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 1906/120/2013 până la soluţionarea cererii de suspendare formulate în cadrul cererii de apel”, fără însă să fie oferit un termen, în momentul de față fiind vacanță judecătorească, perioadă în care se pot forma complete separate, pentru a se asigura soluționarea cauzelor urgente.

Vă reamintim că Sentința nr. 204/30 iunie 2021 a Tribunalului Dâmbovița este cea prin care judecătorii au cerut începerea procedurii falimentului debitoarei COS Târgovişte SA.

Astfel, soluția pe scurt a judecătorilor Curții de Apel Ploiești, preluată de noi de pe portal.just.ro, este: ”Admite în principiu cererea de intervenţie principală. Admite cererile de suspendare provizorie. Dispune suspendarea provizorie a executării sentinţei nr. 204/30.06.2021 pronunţate de Tribunalul Dâmboviţa – Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 1906/120/2013 până la soluţionarea cererii de suspendare formulate în cadrul cererii de apel. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.07.2021”.

Vă reamintim și soluția din 30 iunie 2021 a Completului Sindic de la Judecătoria Târgoviște: ”Respinge cererea de confirmare plan de reorganizare modificat şi completat, propus de societatea creditoare ALPHARD FINANCIAL CORP. Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii de intrare în faliment, cerere formulată de creditoarea SC Distribuţie Energie Electrică România SA. În temeiul disp. art. 107 alin. 1 lit. C din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, dispune începerea procedurii falimentului debitoarei COS Târgovişte SA. În temeiul art. 107 alin 2 lit. b din Legea privind procedura insolvenţei nume?te, în calitate de lichidator judiciar provizoriu, pe Maestro SPRL filiala Bucureşti, cu o retribuţie de 1500 lei, acesta urmând a îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea privind procedura insolvenţei. În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune dizolvarea societăţii debitoare si ridicarea dreptului de administrare al acesteia. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor si Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, pentru efectuarea menţiunii, precum si publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 13 08 2021; Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 27 08 2021 ; Fixează termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute in cursul procedurii la 10 09 2021. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 30 09 2021. Acordă termen pentru continuarea procedurii la 19 10. 2021”.

La finalul lunii iunie, vestea cea neagră pentru COS a fost anunțată și de liderul Sindicatului Valahia din Târgoviște, ca fiind ”zi tristă pentru Târgoviște și pentru România… Astăzi, 30 iunie 2021 , Tribunalul Dâmbovița a hotărât dizolvarea COS Târgoviște și deschiderea procedurii falimentului. Chiar și în acest moment statul poate interveni și poate salva acest combinat… dacă politicienii înțeleg că este în interesul României să nu piardă prin dezmembrare acest combinat metalurgic”, transmitea la acel moment liderul sindical Nicolae Dragodănescu.